POUŽITÉ ZDROJE

Instituce a prameny
Archiv mlýna a elektrárny Šlovice (v osobním vlastnictví Ing. Petra Čecha)
Katastrální úřad Rakovník, mapový list ZS-IV-17-14
Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu (Ing. Tomáš Kapsa, Ing. Marie Polcarová)
Ministerstvo kultury ČR – rozhodnutí z 3. 11. 2009, č. j. MK 9845/2009 OPP
Muzeum T. G. M. Rakovník (Mgr. František Povolný)
Státní okresní archiv Rakovník (Mgr. Renata Mayerová)

 • Vodní kniha č. 2 z let 1911–1924
 • Vodní kniha č. 3 z let 1948–1949

Svazek měst a obcí Rakovnicka (Roman Hartl) – Turistická mapa Rakovnicko (2006)

Regionální tisk
Bibliografie Tomáše Bednaříka

 1. Z dějin mlynářského řemesla 1. část. Raport, 25. 7. 2006, roč. 16, č. 30, s. 7
 2. Z dějin mlynářského řemesla 2. část. Raport, 1. 8. 2006, roč. 16, č. 31, s. 7
 3. Z dějin mlynářského řemesla 3. část. Raport, 8. 8. 2006, roč. 16, č. 32, s. 7
 4. Z dějin mlynářského řemesla 4. část. Raport, 15. 8. 2006, roč. 16, č. 33, s. 7
 5. Z dějin mlynářského řemesla 5. část. Raport, 22. 8. 2006, roč. 16, č. 34, s. 7

Bibliografie Jany Elznicové

 1. Šlovická vodní elektrárna šetří životní prostředí. Rakovnický deník, 2. 9. 2003, s. 18
 2. K řece se vrací celý život. Rakovnický deník, 7. 1. 2004
 3. Šlovický mlýn skrývá technické unikáty. Rakovnický deník, 11. 4. 2005, s. 3
 4. Ve Šlovicích by se měly začít vyrábět preparáty pomáhající lidem i budovám. Rakovnický deník, 16. 5. 2006
 5. HARTLOVÁ, Markéta. Pan otec Čech pozval do mlýna kolegy. Raport, 2. 6. 2009, roč. 19, č. 22, s. 3
 6. KONVALINKOVÁ, Dana. Mlýn ve Šlovicích u řeky vlastní jednu z nejstarších elektráren v republice. Rakovnický deník, 27. 10. 2000, s. 5

Bibliografie Davida Kozlera

 1. Historie mlýnů na Rakovnicku: Čechův mlýn: 1. část. Raport, 24. 10. 2006, roč. 16, č. 43, s. 7
 2. Historie mlýnů na Rakovnicku: Čechův mlýn: 2. část. Raport, 31. 10. 2006, roč. 16, č. 44, s. 7
 3. SOBÍNOVÁ, Karla. Jak si lidé zase našli cestu k černé Berounce. Rozvoj, 26. 4. 1990, roč. 29, č. 17

Bibliografie Jana Šváchy

 1. Vesnice podle abecedy: Šlovice – historie. Raport, 5. 11. 1996, roč. 6, č. 45, s. 7
 2. Vesnice podle abecedy: Šlovice – historie, pokračování. Raport, 12. 11. 1996, roč. 6, č. 46, s. 7
 3. Vesnice podle abecedy: Šlovice – současnost. Raport, 19. 11. 1996, roč. 6, č. 47, s. 7

Literatura

 1. BEDNÁŘ, Josef. Malé vodní elektrárny 2: turbíny. 1. vyd. Praha: SNTL, 1989
 2. BEDNAŘÍK, Tomáš. Kniha pověstí z Rakovnicka, Novostrašecka, Křivoklátska, Poddžbánska, Jesenicka a Čistecka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1998, s. 126
 3. BIEGEL, Richard – ČECH, Jaroslav – ČERNÝ, Jan et al. Kniha o Rakovníku. 1. vyd. Rakovník: Rabasova galerie, 2002, s. 22–23
 4. HLUŠIČKOVÁ, Hana et al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: II. díl, H–O. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 95–96
 5. HLUŠIČKOVÁ, Hana et al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: IV. díl, Š–Ž. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 17–18
 6. KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. Rakovník: Agroscience, 2009, s. 101, 109, 113, 245, 247, 438, 556, 558, 563–568
 7. KVÍTEK, Martin. Průkopníci vědy a techniky v českých zemích. 1. vyd. Praha: Fragment, 1994, s. 40
 8. PAŽOUT, František. Malé vodní elektrárny 1: ekonomika – předpisy. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987, s. 9, 15, 25

Internetové stránky

 1. http://mve.energetika.cz
 2. http://www.balkan-obce.cz (nové, ale obsahově chudší stránky jsou na adrese http://www.mikroregion.net/balkan)
 3. http://www.rakovnicko.info