Návštěva vnučky krále pytláků

Navštívila nás vnučka Karla Proška, známého krále pytláků z děl spisovatele Oty Pavla.
V Elektroskanzenu máme k vidění její fotku, kde je spolu s dědečkem.